Programi i Transparencës

I. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Universitetin “Fan S. Noli”, Korçë. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).

Rector of the University

Prof. dr. ALI JASHARI

RECTOR OF THE UNIVERSITY ‘FAN S. NOLI” KORÇË

It is my special pleasure, as the rector of the university, to write a few words to the official website (redesigned), which gives a general review of the work and activities of the University "Fan S. Noli" (Honor of the Nation"), in its 45 anniversary.

Of course, the age and the name of a university is not measured simply by counting the years, neither by its location, nor by the size or the number of students, because there are other indicators and measurable standards, related to its precious mission, that is to educate the young generations in over 25 economic and social fields of study, that our university offers.

 

Subscribe to Front page feed

Location (Map)

Contacts

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

 

Te gjitha kontaktet