THE RECTORATE BUILDING OF THE  UNIVERSITY “FAN S. NOLI” IS BUILT AS A NEW BUILDING OF THE...

BACKGROUND AND OBJECTIVES OF THE FACULTY OF EDUCATION AND PHILOLOGY

...

THE HISTORY AND THE OBJECTIVES OF THE FACULTY OF NATURAL AND HUMAN SCIENCES...

BACKGROUND AND OBJECTIVES OF THE FACULTY OF AGRICULTURE

...

BACKGROUND AND OBJECTIVES OF THE FACULTY OF ECONOMY

...
NJOFTIM I RËNDËSISHËM PËR TË GJITHË STUDENTËT

Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit "Fan S. Noli", se data 25 Shtator 2018 është ditë provimi para diplome.
Në këtë datë studentët kanë të drejtë të japin jo më tepër se 3 provime.
Data e diplomimit do të jetë 28 Shtator 2018


PROCEDURAT E APLIKIMIT PËR KANDIDATË ME STATUS TË VEÇANTË, SI DHE PËR TRANSFERIM STUDIMESH
DHE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI

UDHEZIMI 26.pdf (kliko)


HAPEN 15 PROGRAME STUDIMI PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

PROGRAME BACHELOR:

- BIZNES DHE TREGTI

- INFORMATIKË BIZNESI

- EKONOMIKS

MASTER PROFESIONAL:

- BANKË DHE SIGURIME

- GUIDË TURISTIKE

- INXHINIERI AGRARE PROFILI "HORTIKULTURË"

- CILËSIA DHE SIGURIA USHQIMORE

MASTER SHKENCOR

- KULTURË, MEDIA DHE EDITIM

7 PROGRAME PROFESIONALE 2-VJEÇARE:

- MENAXHIM VETERINAR (hap fletëpalosjen)

MENAXHIM BIZNESI BUJQËSOR (hap fletëpalosjen)

TEKNIKA TË PRODHIMIT TË FARAVE DHE FIDANËVE (hap fletëpalosjen)

EDUKIM PËR FOSHNJËRINË DHE FËMIJËRINË E HERSHME (hap fletëpalosjen)

MBËSHTETËS ZYRE PËR KOMUNIKIM, BIBLIOTEKË DHE ARKIV (hap fletëpalosjen)

SHËRBIM SOCIAL (hap fletëpalosjen)

ASISTENT MENAXHER (hap fletëpalosjen)

 

UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" - PROMO VIDEO

ACTIVITIES

YOUTH SUPPORT THE STRUGGLE AGAINST VIOLENT EXTREMISM

On May 30, 2018, the rector of UNIKO, Prof.Dr.

AT THE UNIVERSITY OF KORCA WAS ORGANISED AN OPENED DISCUSSION ON “COMMUNITY, MEDIA AND CIVIL SOCIETY: PREVENTING VIOLENT EXTREMISM AND RELIGIOUS RADICALISATION

On May 30, 2018, the Media Institute (MI) organised at the University of Korca, an open discussion on "Community, Media and Civil Society: Preventing Violent Extremism and Religious Radicalization"

LITERARY MEETING WITH THE AMERICAN POET CRAIG CZURY

On May 28, 2018, at the Faculty of Education and Philology was held a literary meeting with the American poet Craig Czury. The pedagogue Dr.

PROF. DR. ALI JASHARI AND PROF. AS. DR. GJERGJI MERO WERE HONORED WITH THE TITLE “THE PRIDE OF DEVOLLI ASSOCIATION”

On May 4, 2018 the Cultural Patriotic Association “Devolli” held a meeting in UNIKO aiming to extent the assossioation with new members and evaluate its cooperation with “Fan S. Noli” University.

THE FOOTBALL TEAM OF THE UNIVERSITY OF KORÇA WON THE FIRST MATCH OF THE NATIONAL CHAMPIONSHIP OF UNIVERSITY SPORTS

On May 4, 2018 at the Palace of Sports “Tamara Nikola” in Korça, there started the National Championship of University Sports between the football teams of “Fan S.

UNIVERSITY OF KORÇA SIGNES THE COOPERATION AGREEMENT WITH THE UNIVERSITY OF PORTO, PORTUGAL

On May 2, 2018 the University of Korça signed the cooperation agreement with the University of Porto (Portugal). The MoU was authorized by the Rector of UNIKO, prof. dr.

Pages

Rector of the University

Prof. dr. ALI JASHARI

RECTOR OF THE UNIVERSITY ‘FAN S. NOLI” KORÇË

It is my special pleasure, as the rector of the university, to write a few words to the official website (redesigned), which gives a general review of the work and activities of the University "Fan S. Noli" (Honor of the Nation"), in its 45 anniversary.

Of course, the age and the name of a university is not measured simply by counting the years, neither by its location, nor by the size or the number of students, because there are other indicators and measurable standards, related to its precious mission, that is to educate the young generations in over 25 economic and social fields of study, that our university offers.

 

Transparency Program

In accordance with article 7 of Law No. 119/2014 "On the right of Information" is prepared the transparency program of “Fan S. Noli" University. This program sets out the legal framework of the activity of the authority under law No. 119/2014 "On the right of Information".

This program is considered as a concrete way through which the Public Authority ( PA) builds and increases transparency on  its institutional work under law No. 119/2014 "On the right of Information. The PA will occasionally update the Transparency Program, in accordance with paragraph 2 of Article 5 of the law No. 119/2014 "On the right of Information “

 
Subscribe to Front page feed

Location (Map)

Lidhu me ne

Contacts

Rector
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Secretary of Rector
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Deputy Rector for curricula and academic management
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Deputy Rector for scientific research and project management
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator of University

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

All contacts