Jump to Navigation

Listat e fituesve ne programet e studimi master 2014-2015

Për vitin e ri akademik 2014-2015 Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë ofron 13 programe studimi “Master Profesional” dhe 5 programe studimi “Master Shkencor”.

Listat e fituesve ne programet e studimit Master prane Universitetit "Fan S. Noli"

 

Undefined

SPEECH OF THE RECTOR OF “FAN S. NOLI” UNIVERSITY, PROF. AS. DR GJERGJI MERO

Welcome to "Fan S. Noli" University, the highest educational institution in the region of Korça which bears the name of one of the most distinguished authorities of our national history and culture, Fan Stilian Noli. Our University has inherited the best experience and achievements of the Albanian national education.

English

THE HISTORY OF FAN S. NOLI UNIVERSITY

The University of Korça was created on 7 January 1992, on the basis of the High Agricultural Institute of Korça (1971-1992). It was composed of three faculties: Agriculture, Education, and Economics. In 1994 it was given the name “Fan S. Noli” and in the same year The School of Nursing, was opened.

English
Subscribe to UNIVERSITETI " FAN S. NOLI " RSS


MASTER PROFESIONAL

Zhvillim i Integruar Rural

DOKTORATURË

Hortikulturë të Qëndrueshme

 

 

 

 

 

FAKULTETI I EDUKIMIT & FILOLOGJISË

STUDIME BACHELOR

Gjuhë-Letërsi

Gjuhë Angleze

Gjuhë-Letërsi Shqipe & Frënge

Histori-Gjeografi

Cikël i ulët dhe Anglisht - Filiali Pogradec

Mësuesi për Arsimin Parashkollor

Mësuesi e Arsimit Fillor Klasa I-VI

Mësuesi e Arsimit Fillor Klasa I-VI - Filiali Pogradec

MASTER PROFESIONAL

Mësuesi në Gjuhë Angleze me profil minor Arte

Mësuesi në Gjuhë-Letërsi me profil minor Arte

Mësuesi në Histori Gjeografi

Mësimdhënie për Mësuesit e Shkollave Profesionale

Mësuesi për Ciklin e Ulët

MASTER I SHKENCAVE

Mësuesi në Arsimin Fillor klasa I-VI

FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE & HUMANE

STUDIME BACHELOR

Filozofi Sociologji

Matematikë - Fizikë

Matematike - Informatike

Biologji - Kimi

Teknologji Informacioni

Infermieri e përgjithshme

Mami (Infermier)

Administrim dhe Politika Sociale

 

MASTER PROFESIONAL

Mësuesi në shkenca sociale me profil minor edukim qytetar demokratik

Mësimdhënie per mësuesit e Biologji Kimisë

Teknologji Informacioni

Infermieristikë

MASTER I SHKENCAVE

Filozofi Sociale

 

 

 

Main menu 2

by Dr. Radut