Jump to Navigation

Universiteti "Fan S. Noli", pjesë e Panairit të Arsimit në Expo City, City Park, Tiranë.

Universiteti "Fan S. Noli", pjesë e Panairit të Arsimit në Expo City, City Park.

Ministria e Arsimit dhe Sportit, në bashkëpunim me Institucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri, në datat 26 – 28 maj 2016 në ambjentet e ExpoCity pranë City Park organizuan Panairin e Ideve, lidhur me procedurat e reja të pranimit në arsimin e lartë...

 
Undefined

KRITERE SHTESË TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017

Në vlerësimin e kandidatit që aplikon për një program studimi të ciklit të parë do të merret parasysh:

Kriteri i notës mesatare të përgjithshme të studimeve të arsimit të mesëm, përfshi këtu edhe të notës mesatare të provimeve të formimit dhe provimeve me zgjedhje. Nota mesatare e përcaktuar në tabelën bashkëngjitur përbën pragun minimal të pranimit në programin e studimit. Nota mesatare e kandidatit, mbi këtë prag, do të ekuivalentohet deri në  70% të vlerësimit të përgjithshëm.

Undefined

SPEECH OF THE RECTOR OF “FAN S. NOLI” UNIVERSITY, PROF. AS. DR GJERGJI MERO

Welcome to "Fan S. Noli" University, the highest educational institution in the region of Korça which bears the name of one of the most distinguished authorities of our national history and culture, Fan Stilian Noli. Our University has inherited the best experience and achievements of the Albanian national education.

English

THE HISTORY OF FAN S. NOLI UNIVERSITY

The University of Korça was created on 7 January 1992, on the basis of the High Agricultural Institute of Korça (1971-1992). It was composed of three faculties: Agriculture, Education, and Economics. In 1994 it was given the name “Fan S. Noli” and in the same year The School of Nursing, was opened.

English

PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, SH.T. Z. BUJAR NISHANI, DEKORON UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI” ME TITULLIN “NDERI I KOMBIT”

Sot datë 19  maj 2015, ora 1100 në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë, Salla e Amfiteatrit, Presidenti i Republikës së Shqipërisë Sh.T. Z. Bujar Nishani në prani të gjithë stafit akademik dhe studentëve ka dekoruar Universitetin “Fan S. Noli” me titullin "Nderi i Kombit". Ky titull i'u dha Universitetit "Fan S. Noli" me motivacionin:

Undefined
Subscribe to UNIVERSITETI " FAN S. NOLI " KORÇË RSS


MASTER PROFESIONAL

Zhvillim i Integruar Rural

DOKTORATURË

Hortikulturë të Qëndrueshme

 

 

 

 

 

Main menu 2

by Dr. Radut