Jump to Navigation

BASHKEPUNIM ME UNIVERSITETIN E NIGATES - JAPONI

Vizitoi me 16 janar 2016 universitetin "Fan S. Noli", Dekani i shkolles pas universitare te "Shkencave Moderne Sociale dhe Kultures" ne Universitetin e Nigates, Japoni, Prof. SHIRO SEKIO. Ne takim u bisedua per bashkepunim ne te ardhmen midis dy institucioneve per aktivitete te perbashketa shkencore si simpoziume, konferenca shkencore si dhe shkembime stafesh akademike e studentesh.

Undefined

COORDINATION MEETING "KORCA WORKSHOP II WP II"

On 9-11 November 2015, University "Fan S. Noli" held the next coordination meeting of the:

“ENCHASING ALBANIAN SYSTEM OF QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION: APPLICATION OF THE PROCESS - AND OUTCOME - BASED METHODOLOGY”

project in which participated representatives of the partner universities:

-   University Koblenz Landau, Germany.

- CESIE;

-   University "Fan S. Noli" Korçë;

-   University "Alexander Xhuvani" Elbasan;

-   University "Aleksander Moisiu";

English

PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, SH.T. Z. BUJAR NISHANI, DEKORON UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI” ME TITULLIN “NDERI I KOMBIT”

Sot datë 19  maj 2015, ora 1100 në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë, Salla e Amfiteatrit, Presidenti i Republikës së Shqipërisë Sh.T. Z. Bujar Nishani në prani të gjithë stafit akademik dhe studentëve ka dekoruar Universitetin “Fan S. Noli” me titullin "Nderi i Kombit". Ky titull i'u dha Universitetit "Fan S. Noli" me motivacionin:

Undefined

SPEECH OF THE RECTOR OF “FAN S. NOLI” UNIVERSITY, PROF. AS. DR GJERGJI MERO

Welcome to "Fan S. Noli" University, the highest educational institution in the region of Korça which bears the name of one of the most distinguished authorities of our national history and culture, Fan Stilian Noli. Our University has inherited the best experience and achievements of the Albanian national education.

English

THE HISTORY OF FAN S. NOLI UNIVERSITY

The University of Korça was created on 7 January 1992, on the basis of the High Agricultural Institute of Korça (1971-1992). It was composed of three faculties: Agriculture, Education, and Economics. In 1994 it was given the name “Fan S. Noli” and in the same year The School of Nursing, was opened.

English
Subscribe to UNIVERSITETI " FAN S. NOLI " RSS


MASTER PROFESIONAL

Zhvillim i Integruar Rural

DOKTORATURË

Hortikulturë të Qëndrueshme

 

 

 

 

 

Main menu 2

by Dr. Radut