HISTORIKU DHE OBJEKTIVAT E FAKULTETIT TË BUJQËSISË

Fakulteti i Bujqësisë...

HISTORIKU DHE OBJEKTIVAT E FAKULTETIT EKONOMIK

Fakulteti ekonomik u hap...

HISTORIKU I FAKULTETIT TË EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË

Fakulteti i Edukimit...

HISTORIKU I FAKULTETIT TE SHKENCAVE TE NATYRËS DHE SHKENCAVE HUMANE

...

Programi i Transparencës

I. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Universitetin “Fan S. Noli”, Korçë. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).

Kritere shtesë të pranimit në programet e studimit të ciklit të parë për vitin akademik 2016-2017

Në vlerësimin e kandidatit që aplikon për një program studimi të ciklit të parë do të merret parasysh:

Kriteri i notës mesatare të përgjithshme të studimeve të arsimit të mesëm, përfshi këtu edhe të notës mesatare të provimeve të formimit dhe provimeve me zgjedhje. Nota mesatare e përcaktuar në tabelën bashkëngjitur përbën pragun minimal të pranimit në programin e studimit. Nota mesatare e kandidatit, mbi këtë prag, do të ekuivalentohet deri në  70% të vlerësimit të përgjithshëm.

Subscribe to Front page feed

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali jashari

Tel. & Fax : +355 822 42230
                  +355 822 42580

e-mail: ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com

Zv. Rektore
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. & Fax : +355 822 42580

e-mail: mbello@unkorce.edu.al