Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” MORI PJESË NË MBLEDHJEN E 9-TË TË ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË ASSOCIATION OF ECONOMIC UNIVERSITIES OF SOUTH AND EASTERN EUROPE AND THE BLACK SEA REGION, (ASECU) ORGANIZIM NË TË CILIN UNIVERSITETI YNË ËSHTË ANËTAR ME TË DREJTA TË PLOTA

Në datën 31 mars 2023, University of National and World Economy, Sofje, Bullgari mirëpriti organizimin e mbledhjes së 9-të të Asamblesë së Përgjithshme të ASECU-t, organizim në të cilin Universiteti ynë është anëtar me të drejta të plota. 

Universiteti “Fan S. Noli” u përfaqësua në këtë takim me pedagogen, dr. Aida Mosko.  Veprimtaritë e këtij takimi kishin në fokus kryesisht raportimet, diskutimet dhe vendimet e mara në lidhje me aktivitetin e kryer deri më sot nga Bordi Drejtues, bashkëpunimi shkencor ndërmjet unviersiteteve anëtare të këtij organizimi dhe mundësitë e fuqizimit të mëtejshëm të tij në të ardhmen, bashkëpunimi në fushën e edukimit profesional dhe në veprimtaritë trajnuese, bashkëpunimi në drejtim të realizimit të projekteve të përbashkëta dhe propozime për të ardhmen, planifikimi i Konferecës së ASECU-t në vitin 2024 dhe shkolla verore, ASECU- Youth, 2024 etj.

Në mbyllje të këtij takimi u kryen zgjedhjet për Bordin e ri Drejtues dhe Komitetin Mbikqyrës.

Leave a Reply