Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” LIDHI MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY “ST. PAUL THE APOSTLE”, OHËR, MAQEDONI E VERIUT

Në datën 18 maj 2023, në Universitetin “Fan S. Noli” u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit me University of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle”, Ohër, Maqedoni e Veriut. Në takimin ku ishin të pranishëm drejtues të dy universiteteve, dr. Benita Stavre, zëvendësrektore për kërkimin dhe shkencën, Universiteti “Fan S. Noli” dhe phd. Ustijana Rechkoska Shikoska, zëvendësrektore e University of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle” theksuan rëndësinë e këtij bashkëpunimi, i cili do të luajë një rol të veçantë në nxitjen për bashkëpunim në kërkim shkencor dhe qasje mësimore në të dy institucionet, si dhe për shkëmbime të stafit e studentëve në kuadër të programit Erasmus+.  

Për ta zgjeruar edhe më tej këtë bashkëpunim, palët ranë dakord për të zhvilluar edhe vizita të ndërsjella midis stafeve akademike e studentëve, projekte të përbashkëta në kërkim dhe edukim, organizime konferencash të përbashkëta shkencore, simpoziume, seminare, trajnime e kurse profesionale.

Leave a Reply