Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

STUDENTËT E PROGRAMIT TË STUDIMIT “MBËSHTETËS ZYRE PËR KOMUNIKIM, BIBLIOTEKË DHE ARKIV” DO TË ZHVILLOJNË PUNË VULLNETARE PRANË INSTITUCIONIT TË PREFEKTIT TË QARKUT KORÇË

Në datën 11 janar 2021, studentët e programit të studimit “Mbështetës zyre për komunikim, bibliotekë dhe arkiv” zhvilluan një takim në mjediset e institucionit të Prefektit të Qarkut Korçë me qëllim njohjen e mjedisit ku do të zhvillojnë punën vullnetare. Gjatë praktikës studentët do të angazhohen në sistemimin dhe klasifikimin e 200 dosjeve me dokumente të mbledhura ndër vite.  Në këtë takim ishin të pranishëm përgjegjësja e departamenit të Gjuhës dhe Letërsisë, prof. as. dr. Anyla Maxhe, specialisti i Qendrës së Karrierës dhe Alumnit z. Romeo Terolli, prefekti i Korçës, z. Dhori Spirollari, drejtoresha e Agjencisë Shtetërore të Arkivës, Korçë, znj. Fjoralba Vukatana, si dhe përfaqësues nga institucioni i Prefektit. Në përfundim të punës vullnetare studentët do të pajisen me certifikatat përkatës dhe letrën e referencës nga ky institucion.

Leave a Reply