Sektori i Shërbimeve Financiare


Znj. Anila Xhillari - Përgjegjës

Znj. Mirela Hoxhallari - Specialist