Sektori i Marrëdhënieve me Publikun dhe Promocionit


(CV) Z. Edmond Gaçe- Përgjegjës

(CV) Znj. Brikela Qelemeni - Specialist

(CV) Znj. Megi Pashko - Specialist për Marrëdhëniet me Publikun

(CV) Znj. Ensola Salihaj  - Specialist

(CV) Znj. Katerina Çifligu - Specialist