Sektori i Kurrikulave dhe Sigurimit të Cilësisë


(CV) Znj. Evis Kapurani - Përgjegjës 

(CV) Z. Klajdi Qafzezi - Specialist IT

(CV) Z. Romeo Terolli - Specialist QKA

(CV) Znj. Monika Thimo - Specialist