VENDIM REKTORATI PËR SHTYRJEN E AFATIT TË PAGESËS SË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR TË GJITHË STUDENTËT E PROGRAMEVE TË STUDIMIT, BACHELOR DHE PROGRAMEVE 2-VJEÇARE PROFESIONALE, DERI NË DATË 31 MAJ 2021