THIRRJE PËR PUNIME SHKENCORE - KONFERENCË SHKENCORE NDËRUNIVERSITARE, “MUNDËSITË DHE SFIDAT PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM TË TURIZMIT”

Lexo ne pdf (kliko)