AKREDITIMI INSTITUCIONAL

VENDIMI I BORDIT TË AKREDITIMIT

Shiko të plotë (kliko) (pdf)   

      

 CERTIFIKATA E AKREDITIMIT

Shiko të plotë (kliko) (pdf)

   

 

 

 

 

 

RAPORTI I VLERËSIMIT TË JASHTËM

Shiko të plotë (kliko) (pdf)

 

 

                 

AKREDITIMI I PROGRAMEVE TË STUDIMIT (NË PROCES)