Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

SESIONI I RADHËS I TRAJNIMEVE TË MËSUESVE PRANË QENDRËS SË FORMIMIT TË VAZHDUAR, UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” KORÇË ZHVILLOHET NË DATAT 28-29-30 MAJ 2018, ORA 14.00

Leave a Reply