Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Projekte Kombetare

Evidentimi dhe hulumtimi i Fondit Albanologjik të bibliotekës publike “Thimi Mitko”,Korçë

AKKSHI – Thirrje për aplikim për projekte kombëtare të kërkimit dhe të zhvillimit (PKKSH) për vitin 2022 Drejtues i projektit: Dr. Alba Kreka Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë/ Departamenti i Histori-Gjeografisë Përshkrimi i projektit: Ky projekt synon të bëjë bashkë dy institucione të rëndësishme si Universitetin “Fan S. Noli” dhe Bibliotekën Publike “Thimi Mitko” në...
Read More

Nga projekti drejt të mësuarit në kompetencën dixhitale

AKKSHI – Thirrje për aplikim për projekte kombëtare të kërkimit dhe të zhvillimit (PKKSH) për periudhën 2021-2023 Drejtues i projektit: Dr. Erinda Papa Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë/ Departamenti i Gjuhëve të Huaja Përshkrim i projektit Ky projekt synon grupin e mësuesve të gjuhëve të huaja, të cilët do të kualifikohen me kompetencën digjitale; grupin...
Read More

Digjitalizimi i fondit të Bibliotekës së Universitetit “Fan S. Noli”, me fokus aksesin në kohë reale nga kërkuesit dhe studentët në nivel institucional dhe ndërinstitucional

AKKSHI/ Thirrje për aplikim për projekte të infrastrukturës së kërkimit shkencor (PIKSH) për vitin 2021 Drejtues i projektit: Dr. Arto Adili Rektorati/ Biblioteka Shkencore Kohëzgjatja e projektit: 12 muaj Ky projekt synon përmirësimin e infrastrukturës në funksion të kërkimit shkencor, konkretisht për digjitalizimin e fondit të Bibliotekës së Universitetit, përkatësisht një bibliotekë shkencore dhe 4...
Read More