Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Partnerët ndërkombëtarë

CIHEAM-IAMM- International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies-Mediterranean Agronomic Institute Montpellier 

University of Porto, Portugal

“St Kliment Ohridski” University, Sofia, Bugaria

University of Library Studies and Information Technologies SULSIT, Sofia, Bulgaria 

University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

“Neofit Rilski” University, Blagoevgrad, Bulgaria

“St. Cyril & Methodiuus” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

Agricultural University of Plovdiv, Bulgaria 

University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria 

Institute of Transbalkanic Cultural Cooperation, Athens, Greece

Aristotle University of Thessaloniki, Greece

University of Ioannina, Greece

University of Western Macedonia, Kozani, Greece

University of Craiova, Romania  

Ovidius University of Constanta, Romania

Technical University of Cluj-Napoca, Romania

Trakya University, Edirne, Turkey  

“Kirklareli” University, Turkey   

University of Business and Technology, Prishtinë, Kosovë

Kolegji Riinvest, Prishtinë, Kosovë

Universiteti “Hasan Prishtina”, Fakulteti Filozofik, Prishtinë, Kosovë

Kolegji AAB, Prishtinë, Kosovë

Kolegji Heimerer, Prishtinë, Kosovë

Universiteti “Ushkin Hoti” Prizren, Kosovë

Universiteti “Isa Boletini”, Mitrovicë, Kosovë

Universiteti “Fehmi Agani”, Gjakovë, Kosovë

Universiteti “Haxhi Zeka”, Pejë, Kosovë

University of Business and Technology, Prishtinë, Kosovë

The University of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle” (UIST), Ohrid, North Macedonia 

Lidhja e Diasporës Shqiptare për Maqedoninë, Maqedoni e Veriut

Universiteti i Evropës Juglindore të Tetovës, Maqedoni e Veriut

Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike, Shkup, Maqedoni e Veriut

Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski”, Universiteti “Shën Cirili e Metodi”, Shkup, Maqedoni e Veriut

Agjencia e Zbatimit të Gjuhës të RMV-së, Maqedoni e Veriut

“Jan Evangelista Purkyne” University, Ústí nad Labem, Czech Republic

University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, Bosnia-Hercegovina