Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Organograma

FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS DHE SHKENCAVE HUMANE

Leave a Reply