THIRRJE PËR APLIKIM NË PROGRAMET E SHKËMBIMIT TË AMBASADËS AMERIKANE NË TIRANË

Lista e studentëve të cilëve iu është miratuar përjashtimi nga tarifa vjetore e shkollimit (muaji Mars)

THIRRJE PËR APLIKIM- AKADEMIA E INTEGRIMIT EVROPIAN DHE NEGOCIATAVE (AIEN)

NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË KONKURSIN KOMBËTAR TË PUNIMEVE SHKENCORE NGA AADF

NJOFTIM PËR AKSES TË LIRË TË STUDENTËVE TË UNIKO NË BIBLIOTEKËN ONLINE “JSTORE”

Pages