Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

LISTA E STUDENTEVE QE PLOTESOJNE KRITERET PER PERJASHTIM NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT, NE UNIVERSITETIN “FAN S.NOLI” KORCE, SIPAS VKM-SE NR. 269, DATE 29.03.2017

Leave a Reply