Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Hapja e Bursave Akademike te Transilvanisë

Universiteti Transilvania Brasov sapo ka nisur programin e Bursave Akademia e Transilvanisë (http://www.unitbv.ro/en/academica.aspx), përmes të cilit do të jepen 10 bursa për studentët më të mirë nga vendet që nuk janë pjesë e BE, ku ben pjesë dhe Shqipëria. Të gjitha këto bursa do të jepen në bazë të konkurrencës dhe meritës. Kandidatët duhet të plotësojnë një sërë kriteresh dhe mbushin formularin e aplikimit të cilin e gjejnë online në këtë link. http://www.unitbv.ro/en/academicaregistration.aspx dhe duhet të dorëzojnë dosjen e aplikimit me e-mail, në international.office@unitbv.ro, Afati I fundit I aplikimeve është data 28 prill 2017.

 

Leave a Reply