Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

INTERNAL QUALITY ASSURANCE UNIT

The Internal Quality Assurance Unit (IQAU) was incorporated into the University structure as a new unit, following the approval by the University “Fan S. Noli” Board of Administration with Decision No. 2 dated on 06.05.2008 and University Senate Decision no. 33, dated on 17.11.2009 that decided to establish this unit and its composition. It operates pursuant to Article 103 of Law no. 80/2015 “On Higher Education and Research in Higher Education Institutions in the Republic of Albania” and according to the criteria set forth in Articles 73 and 74 of Chapter IX “Quality Assurance” of the Statute of University “Fan S. Noli". The Internal Quality Assurance Unit is composed of one Coordinator from each main unit. In every main unit is established the Internal Assurance Group with representation from each base unit and student organizations. IQAU supports and provides expertise. Its members regularly visit each faculty and department and are invited to provide expertise in developing relevant quality assurance processes. In particular, the expertise focuses on the implementation of quality assurance mechanisms in teaching, student assessment and involvement in the learning process. The IQAU coordinates communication between different structures, especially when the process is delegated to the faculties or when there is an evaluation process organized by the University. This coordinating role extends to other units at the University when the process involves staff development and the collection / analysis of institutional data. The IQAU interprets national and European quality assurance obligations in order to adapt them to the institutional context. Thus, the members of the IQAU ensure that these national and European obligations are recognized and incorporated by the university. The IQAU monitors by providing guidance, gathering information and identifying problems for solution. The IQAU administers, organizes and prepares external evaluation visits or invites external experts to train internal evaluation staff.

NJSBC interpreton detyrimet kombëtare dhe evropiane të sigurimit të cilësisë, në mënyrë që t’i përshtatë ato në kontekstin institucional. Kështu, anëtarët e NJSBC-së garantojnë që këto detyrime kombëtare dhe evropiane të njihen dhe të përfshihen nga universiteti. NJSBC monitoron duke ofruar udhëzime, duke mbledhur informacione dhe duke evidentuar probleme të cilat i përcjell në njësitë përgjegjëse për zgjidhje. NJSBC administron, organizon dhe përgatit vizita të vlerësimit të jashtëm ose fton ekspertë të jashtëm për të trajnuar stafin që merret me vlerësimin e brendshëm.


ACTION PLAN FOR THE NATIONAL STUDENT SURVEY

QUALITY ASSURANCE HANDBOOK - UNIKO

ACTIVITIES CALENDAR

Calendar 2015-2016

Calendar 2016-2017

Calendar 2017-2018

Calendar 2018-2019

Calendar 2019-2020

Calendar 2020-2021

Calendar 2021-2022

INTERNAL EVALUATION REPORTS

Report 2015-2016

Report 2016-2017

Report 2017-2018

Report 2018-2019

Report 2020-2021

QUESTIONNARIE REPORT FOR ONLINE TEACHING - NOVEMBER 2020

QUESTIONNARIE REPORT FOR ONLINE TEACHING - DECEMBER-JANUARY 2021

QUESTIONNARIE REPORT FOR WINTER EXAM SEASON

QUESTIONNARIE REPORT FOR SUMMER EXAM SEASON

INTERNAL QUALITY ASSURANCE UNITS IN EACH FACULTY

Faculty of Agriculture 

Dr. Aldona Minga (Head)                                                              

Dr. Sulltanë Ajçe   

Dr. Adrian Maho                                              

Student: Kostika Burda 

Faculty of Education and Philology 

Dr. Eris Rusi (Head)                                                

Msc. Brixhilda Lilka                                                 

Dr. Juliana Çyfeku                                           

Dr. Alba Kreka                                          

Studente: Bleona Orhan 

Faculty of Economy 

Dr. Aida Mosko (Head)                                                             

Prof. as. dr. Oriola Theodhori                            

Doc. dr. Marinela Teneqexhi                             

Studente: Edisnajda Shaholli 

Faculty of natural and human sciences 

Dr. Maria Dojçe (Head)                                                   

Msc. Silvja Çobani 

Dr. Blerina Çeliku                              

Dr. Rezana Pengu 

Msc. Paola Saro 

Studente: Xhulia Sadik 

IQAU at University Level 

Dr. Eris Rusi  

Msc. Aldona Minga  

Dr. Aida Mosko  

Dr. Maria Dojçe 

Dr. Evis Kapurani (Quality Assurance and Institutional Evaluation Sector) 

Xhovani Saraçi (Economy Directory) 

Romina Xhaferi (Student) 

en_USEnglish