Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Kriteret e pranimit

     

KRITERI I NOTËS MESATARE PËR PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, PROGRAMET E INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË SI DHE TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË VITET E NDËRMJETME PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

Mbështetur në VKM-në nr 436, datë 3.6.2020, kanë të drejtë të aplikojnë për t’u pranuar në Universitetin “Fan S. Noli”, për vitin akademik 2020-2021:

  • In the first cycle study programs and in the integrated second cycle study programs, the candidates who have successfully completed the secondary education with a minimum grade point average 6.5 (six point five)

  • In Foreign Languages study programs, the candidates with a minimum grade point average 7 (seven)

  • In the study programs of the first cycle "Bachelor", which give access to the programs of the second cycle "Master" in the field of teaching, the candidates with a minimum grade point average of 7.5 (seven points five)

  • Candidates who apply for admission to two-year study programs, candidates who apply for admission to study programs in the field of art and sports are exempted from the obligation to meet the criteria of the average grade.

  • In cases of studies transfer from inside or outside the country, within the same cycle of studies, students must meet the criteria of the average grade determined by the relevant Decision of the Council of Ministers of the academic year that the student has been admitted to the higher education institution, starting from the academic year 2016–2017 onwards.
  • Candidates of Albanian origin from the Republic of Kosovo, Northern Macedonia, Montenegro, Presevo, Medvedja and Bujanovci are exempted from the obligation to meet the grade point average criteria.

  ACADEMIC YEAR 2018-2019

  ACADEMIC YEAR 2019-2020

  ACADEMIC YEARS 2020-2021
 


 DCM ON THE DETERMINATION OF THE AVERAGE GRADE CRITERIA FOR THE ACADEMIC YEARS 2020-2021 AND 2021-2022


 

en_USEnglish