Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Uncategorized

Category

Universiteti “Fan S. Noli” është bërë pjesë e Cobiss.al, i cili përfaqëson një sistem bibliografik të ndërtuar mbi platformën COBISS (Sistemi dhe Shërbimet e Përbashkëta Bibliografike Online). Në këtë sistem bibliotekat pjesëmarrëse janë të lidhura në rrjet bazuar në katalogimin e përbashkët si njëmodel reference që përfaqëson platformën e sistemeve kombëtare bibliotekare të informacionit dhe/ose...
Read More
Në datën 30 maj 2023 u zhvillua konferenca “Familja mes vlerash dhe sfidash” e organizuar nga Federata e Paqes Universale në bashkëpunim me Federatën e Familjes dhe Universitetin “Fan S. Noli”, në kuadrin e Ditës Ndërkombëtare të Familjes. Të pranishmit, përfaqësues të pushtetit vendor, personalitete të politikës, të fushës akademike, shoqërisë civile, drejtues të OJQ-ve,...
Read More
Nga data 29 maj-2 qershor 2023 një grup pedagogësh nga South-West University “Neofit Rilski”, Bullgari do të jenë në Universitetin “Fan S. Noli” me mobilitet për mësimdhënie në kuadër të programit Erasmus+. Ch. assis. prof. Anton Manchev, asoc. prof.  Ekaterina Mitova, assoc. prof. Dimitur Tomov dhe assis. prof. Mariela Filipova u pritën fllimisht në një...
Read More
Përfaqësues nga universitetet publike dhe private në vend zhvilluan një takim me znj. Bora Muzhaqi, Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët, ku diskutuan rreth thirrjes së 8-të të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës, aplikimet e të cilit do të hapen më 1 Qershor 2023. Në fokus të bisedës ishte mënyra si funksionon programi, numri...
Read More
Në datën 25 maj 2023 zhvilloi punimet Konferenca Kombëtare Studentore “Roli i gruas në shoqëri dhe sfidat e barazisë gjinore”, një organizim i Universitetit “Fan S. Noli” në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, si dhe me Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit. Në seancë plenare përshëndeti fillimisht zëvendësrektori për Shkencën dhe...
Read More
Prof. asoc. Ivan Byanov dhe assist. prof. Nevena Byanova, përfaqësues të stafit akademik të Fakultetit Ekonomik, Universiteti “St. Cyril & St. Methodius”, Veliko Tarnovo, Bullgari, si dhe znj. Tsvetomira Velikova, përfaqësuese e stafit administrativ nga Departamenti i Studimeve në këtë Universitet ndodhen në Universitetin “Fan S. Noli” me mobilitet në kuadër të programit Erasmus+. Fillimisht...
Read More
Në datat 19-21  maj 2023, u realizua pilotimi i dy moduleve të trajnimit mbi sipërmarrjen për mësuesit e ciklit të ulët dhe parashkollor dhe për mësuesit e arsimit të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë të arsimit parauniversitar. Modulet e trajnimit u realizuan nga lektoret prof. as. dr Mirela Cini dhe prof. as....
Read More
Në datën 19 maj 2023, rreth 20 studentë të Universitetit “Fan S. Noli” janë pjesëmarrës në Konferencën II Ndërkombëtare Studentore me temë: “Sfidat e gjeneratave të reja për një të ardhme të qëndrueshme”, e cila organizohet nga Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan në bashkëpunim edhe me universitete publike e private nga vendi dhe më gjerë. Punimet...
Read More
Instituti Statistikave, në kuadër të kryerjes së Censit të Popullsisë dhe Banesave 2023 do të rekrutojë punonjës me kontratë shërbimi, në të gjithë territorin e Republikëssë Shqipërisë për pozicionin: ANKETUES Shpërndarja e pozicioneve sipas bashkive kliko: https://www.instat.gov.al/media/11556/shperndarja-e-anketuesve-ne-njesi-administrative.pdf Kriteret e përzgjedhjes: Të jetë shtetas shqiptar; Të jetë të paktën 18 vjeç; Të ketë aftësi të mira në...
Read More
Në datën 18 maj 2023, në Universitetin “Fan S. Noli” u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit me University of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle”, Ohër, Maqedoni e Veriut. Në takimin ku ishin të pranishëm drejtues të dy universiteteve, dr. Benita Stavre, zëvendësrektore për kërkimin dhe shkencën, Universiteti “Fan S. Noli” dhe phd. Ustijana...
Read More
1 2 3 60