Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Kombetare

Category

AKKSHI – Thirrje për aplikim për projekte kombëtare të kërkimit dhe të zhvillimit (PKKSH) për vitin 2022 Drejtues i projektit: Dr. Alba Kreka Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë/ Departamenti i Histori-Gjeografisë Përshkrimi i projektit: Ky projekt synon të bëjë bashkë dy institucione të rëndësishme si Universitetin “Fan S. Noli” dhe Bibliotekën Publike “Thimi Mitko” në...
Read More
AKKSHI – Thirrje për aplikim për projekte kombëtare të kërkimit dhe të zhvillimit (PKKSH) për periudhën 2021-2023 Drejtues i projektit: Dr. Erinda Papa Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë/ Departamenti i Gjuhëve të Huaja Përshkrim i projektit Ky projekt synon grupin e mësuesve të gjuhëve të huaja, të cilët do të kualifikohen me kompetencën digjitale; grupin...
Read More
AKKSHI/ Thirrje për aplikim për projekte të infrastrukturës së kërkimit shkencor (PIKSH) për vitin 2021 Drejtues i projektit: Dr. Arto Adili Rektorati/ Biblioteka Shkencore Kohëzgjatja e projektit: 12 muaj Ky projekt synon përmirësimin e infrastrukturës në funksion të kërkimit shkencor, konkretisht për digjitalizimin e fondit të Bibliotekës së Universitetit, përkatësisht një bibliotekë shkencore dhe 4...
Read More