Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Caption aligned here

Blog Full Left Sidebar

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) organizon, në kuadër të muajit të Evropës, me mbështetjen e European Movement International dhe Programit Europe for Citizens, mbështetur nga Bashkimi Evropian, Modelin Simulues të Institucioneve të BE-së 2018. Ftohen të gjithë studentët e Universiteteve publike dhe private të bëhen pjesë e veprimtarisë. Qëllimi i kësaj iniciative është rritja e njohurive...
Read More
Kontrolli i Lartë i Shtetit do të hapë dyert për 12 praktikantë, të cilët do të zhvillojnë pranë këtij institucioni praktikën mësimore (internship) 6-mujore (në periudhat 20 prill 2018 – 30 korrik 2018 dhe 1 shtator 2018 – 15 nëntor 2018), sipas modeleve anglo-saksone të marrëdhënies së para-punësimit Universitet – Institucion Publik. Ky mësim, i nxjerrë...
Read More
Apply for a paid Traineeship Programme at the European Union Agency for Fundamental Rights in Vienna. Trainees are selected from nationals of the Member States of the European Union (28) and EU candidate (Albania, FYR Macedonia, Montenegro, Serbia, and Turkey) and potential candidate (Bosnia and Herzegovina and Kosovo*) countries. If you are interested in gaining experience...
Read More
Aplikoni për një program praktike me pagesë në Agjencinë e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore në Vjenë. Trajnerët do të përzgjidhen nga shtetasit e Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian (28) dhe kandidatëve të BE-së (Shqipëri, ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, Mali i Zi, Serbi dhe Turqi) dhe vendet kandidate potenciale (Bosnja dhe Hercegovina dhe Kosova)....
Read More
The 4th edition of the legendary and high quality AlbanianSkills Competitions! Saturday 12. May 2018 | Tirana Business Park Graphic Design Competition Photography Competition Software Development Competition Social Media Marketing Competition Web Development Competition General conditions for all competitions You are between 16 and 25 years old (at the date of the competition). You meet the...
Read More
1 138 139 140 141 142 177