Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Caption align here

Blog Full Left Sidebar With Frame

Ju lutemi të gjeni bashkëlidhur formatin për dorëzimin e abstrakteve në kuadër të organizimit të International Interdisciplinary Conference: “The role of Technology in the Shaping of Society”: 17th Annual Int. Conference of AIS-ALBSA and Int. Partners, 2nd Annual Conference of School Leadership: “Leadership and management in Education” (CSL – AADF), që do të mbahet në Universitetin “Kadri Zeka”, Gjilan, Kosovë, në datat 11-12 nëntor 2022.  Jeni të ftuar të merrni pjesë me punimet...
Read More
“MASTER PROFESIONAL” NË “MËSUESI NË EDUKIM FIZIK, SPORTE DHE SHËNDET” ME URDHËR TË MAS NR. 524, DATË 09.09.2022, DUKE FILLUAR NGA VITI AKADEMIK 2022-2023, HAPET PROGRAMI I RI I STUDIMIT I CIKLIT TË DYTË “MASTER PROFESIONAL” NË “MËSUESI  NË EDUKIM FIZIK, SPORTE DHE SHËNDET”. OFRUAR NGA FAKULTETI I EDUKIMIT DHE FILOLOGJISËDEPARTAMENTI I EDUKIMIT120 KREDITE 2 VITE AKADEMIKE SUKSESE !
Read More
Në periudhën prill-shtator 2022, tre studente të “Institutit Agronomik Mesdhetar”, Montpellier, Francë në kuadër të programit Erasmus+ kanë zgjedhur Universitetin “Fan S. Noli” për të zhvilluar projektet e tyre kërkimore, duke u bazuar në fushat ku studiojnë. Paula Llorens Esbri me origjinë spanjolle, studion në fushën e Inxhinierisë Bujqësore në “Institutin Agronomik Mesdhetar”, Montpellier, Francë dhe është akualisht duke punuar mbi një projekt kërkimor në Universitetin “Fan S. Noli”. Fokusi...
Read More
Studentë në datat 15 dhe 16 shtator 2022 në Universitetin “Fan S. Noli” do të zhvillohen provimet para diplomës për studentët e viteve të treta. Çdo student mund të japë deri në 3 (tre) provime përpara mbrojtjes së diplomës. Ndërsa datat 22 dhe 23 shtator 2022 janë përcaktuar për mbrojtjen e diplomës. Në datën 22 shtator do të mbrojnë diplomat studentët e ciklit Bachelor, ndërsa në datën 23 shtator do...
Read More
1 2 3 4 5 157
sqAlbanian