Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“AUDITIMI I PAVARUR”-LEKSION I HAPUR ME STUDENTË TË PROGRAMEVE MASTER PROFESIONAL NË “FINANCË-KONTABILITET” DHE MASTER I SHKENCAVE NË “FINANCË”, KU E FTUAR ISHTE ZNJ. ANILA ÇUNOTI, KONTABËL I MIRATUAR, AUDITUES LIGJOR

Në datën 26 maj 2022 departamenti “Financë-Kontabilitet”, Fakulteti i Ekonomisë organizoi një leksion të hapur për studentët e programeve “Master Profesional” në “Financë-Kontabilitet ” dhe “Master i Shkencave” në “Financë” me temë: “Auditimi i Pavarur”, ku e ftuar ishte znj. Anila Çunoti, Kontabël i Miratuar dhe Auditues Ligjor. Sipas pedagoges së këtij Departamenti, prof. as. dr. Alketa Pasholli, ky leksion zhvillohet në kuadër të lëndës “Auditimi” dhe ka për qëllim zgjerimin e njohurive në këtë fushë. Znj Çunoti prej vitesh bashkëpunon me Departamentin dhe Fakultetin jo vetëm nëpërmjet këtyre takimeve, ku ajo sjell për studentët përvojën e saj gati 25-vjeçare në fushën e kontabilitetit dhe auditimit, por edhe duke u ofruar studentëve mundësinë të zhvillojnë praktikën profesionale pse jo edhe të punësohen në studion e saj. Takimi vijoi me pyetje dhe diskutime ku studentët treguan interes për: Shërbimet e Kontabilitetit dhe Auditimit, Organizatat Profesionale të Kontabilistëve dhe Audituesve,

Kriteret që duhet të plotësojë një kandidat për t’u certifikuar si Kontabilist i Miratuar apo Auditues Ligjor nga Autoritetet e Certifikimit, Kualifikimi i vijueshëm profesional etj.

Në mbyllje të takimit studentët falënderuan znj. Çunoti për mendimet, sygjerimet dhe këshillat praktike që u dha për t’i mbajtur parasysh në rrugën drejt realizimit të tyre profesional.

Leave a Reply