Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
12 Maj, 2023

Day

Në datën 12 maj 2023, në mjediset e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë u zhvillua trajnimi me temë: “Mësimdhënia e kompetencave të gjuhës së huaj përmes websit-it” i organizuar nga departamenti i Gjuhëve të Huaja me ligjëruese pedagogen Olsa Pema. Ky trajnim vjen në kuadër të projektit Digicomp të këtij Departamenti i financuar nga Agjencia...
Read More