Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
4 Mars, 2023

Day

Nga data 4 mars -7 korrik 2023, studentët Florin Sergiu Ciocoi dhe Boglárka-Zsuzsánna Kosat kanë erdhur me mobilitet Erasmus+ nga Universiteti Teknik i Kluzhit, Qendra Universitare Veri Baia Mare, Rumani. Ata do të jenë në departamentin e Gjuhëve të Huaja, ku do të ndjekin kurse nga viti II dhe III të programit të studimit “Bachelor”...
Read More