Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Nëntor 2022

Month

Në data 1-2 nëntor 2022, Departamenti i agrobiznesit, Fakulteti i Bujqësisë, në kuadër të implementimit të projektit “Enhancement of knowledge transfer in the food sector strengthening the technological transfer offices in Albanian universities“ TTO4FOOD u zhvillua një takim në lidhje me krijimin e biznesit në iniciativat e reja në sektorin e Agroushqimit. Dr. Aldona Minga,...
Read More
Në datën 2 nëntor 2022 në mjediset e Bibliotekës “Kongresi i Manastirit” të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë u zhvillua simpoziumi shkencor me temë:  “Ndikimi i rrjeteve dhe mediave sociale në drejtpërdorimin e gjuhës standarde” me organizatorë dhe pjesëmarrës studentë të programeve të studimit që mbulon Departamenti i gjuhës dhe i letërsisë, por jo vetëm....
Read More
Në datën 1 nëntor 2022 në mjediset e Rektoratit, trajnuesit Mattis Altmann dhe Samuel Reeb trajtuan të mësuarit bashkëpunues virtual, dimensionet e projektimit të Mësimit Virtual Bashkëpunues si elemente thelbësore të dizajnimit të një përvoje mësimore online etj. Workshopi ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin për sfidat gjatë procesit të projektimit dhe të ofrojë zgjidhje...
Read More
Në datën 1 nëntor 2022 Departament i gjuhës dhe i letërsisë çeli javën e veprimtarive në kuadër të 50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit me tryezën e rrumbullakët “Gjuha standarde shqipe dhe mësimi i saj në shkollë”. Të ftuar në këtë takim ishin pedagogë të këtij Departamenti, mësues të gjuhës dhe të letërsisë në shkollat e...
Read More
1 2 3 4