Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Shtator 2022

Month

Në datën 19 shtator 2022, stafi i teknologjisë së informacionit i Universitetit “Fan S. Noli”, Klajdi Qafzezi dhe Dhimitri Konini në kuadër të projektit “Nga projekti drejt të mësuarit me kompetencën digjitale” zhvilluan një trajnim me pedagogë të departamentit të Gjuhëve të Huaja në lidhje me platformat digjitale për mësimidhënien dhe mësimnxënien online. Përfitues do...
Read More
CEREMONIA ZYRTARE E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE 28 SHTATOR, 2022 ORA 11:00, REKTORAT
Read More
Ju lutemi të gjeni bashkëlidhur formatin për dorëzimin e abstrakteve në kuadër të organizimit të International Interdisciplinary Conference: “The role of Technology in the Shaping of Society”: 17th Annual Int. Conference of AIS-ALBSA and Int. Partners, 2nd Annual Conference of School Leadership: “Leadership and management in Education” (CSL – AADF), që do të mbahet në Universitetin “Kadri Zeka”,...
Read More
“MASTER PROFESIONAL” NË “MËSUESI NË EDUKIM FIZIK, SPORTE DHE SHËNDET” ME URDHËR TË MAS NR. 524, DATË 09.09.2022, DUKE FILLUAR NGA VITI AKADEMIK 2022-2023, HAPET PROGRAMI I RI I STUDIMIT I CIKLIT TË DYTË “MASTER PROFESIONAL” NË “MËSUESI  NË EDUKIM FIZIK, SPORTE DHE SHËNDET”. OFRUAR NGA FAKULTETI I EDUKIMIT DHE FILOLOGJISËDEPARTAMENTI I EDUKIMIT120 KREDITE 2 VITE...
Read More
Në periudhën prill-shtator 2022, tre studente të “Institutit Agronomik Mesdhetar”, Montpellier, Francë në kuadër të programit Erasmus+ kanë zgjedhur Universitetin “Fan S. Noli” për të zhvilluar projektet e tyre kërkimore, duke u bazuar në fushat ku studiojnë. Paula Llorens Esbri me origjinë spanjolle, studion në fushën e Inxhinierisë Bujqësore në “Institutin Agronomik Mesdhetar”, Montpellier, Francë...
Read More
Studentë në datat 15 dhe 16 shtator 2022 në Universitetin “Fan S. Noli” do të zhvillohen provimet para diplomës për studentët e viteve të treta. Çdo student mund të japë deri në 3 (tre) provime përpara mbrojtjes së diplomës. Ndërsa datat 22 dhe 23 shtator 2022 janë përcaktuar për mbrojtjen e diplomës. Në datën 22...
Read More
Në datën 2 shtator 2022 në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Bamirësisë, Ditës së Shenjtërimit të Shenjt Terezës, Universiteti “Fan S. Noli” ndërmorri nismën për organizimin e një panairi bamirësie. Nën moton “Të gjithë bashkë pranë njerëzve në nevojë” Universitetit iu bashkua në këtë veprimtari ndërgjegjësuese Institucioni i Prefektit të Qarkut, Korçë; Bashkia Korçë; Qendra...
Read More
1 2