Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
30 Shtator, 2022

Day

Nga data 26-30 shtator 2022, Aneta Stefanova, pedagoge e Universitetit Ekonomik të Varnës, Bullgari në kuadër të programit Erasmus + vizitoi Universitetin “Fan S. Noli”. Ajo zhvilloi disa takime me përfaqësues të Zyrës së Projekteve dhe Kërkimeve, me stafin akademik dhe drejtuesin e Departamentit të Gjuhëve të Huaja etj.  Qëllimi i këtij mobilitet ishte diskutimi i mundësive për...
Read More
Në datat 29-30 shtator 2022, në kuadër të bashkëpunimi institucional midis Universitetit “Fan S. Noli” dhe Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës në Republikën e Maqedonisë e Veriut, një grup pedagogësh nga Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë morën pjesë në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të organizuar nga Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së me temë “Çështjet...
Read More