Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
24 Shtator, 2021

Day

Në datën 24 shtator, departamenti i Edukimit i FEF organizoi një tryezë të rrumbullakët me temë: “Social educators in inclusive societies”. Në këtë takim, i cili u zhvillua online të pranishmit ndanë ide dhe përvoja në lidhje me figurën e edukatorit social dhe kulturor në kontekstin shqiptar dhe atë evropian. Në prezantimet e tyre përgjegjësja...
Read More