Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
17 Shtator, 2021

Day

Në datën 17 shtator 2021, në kuadër të projektit VALEU-X u zhvillua një takim online për të diskutuar çështje praktike që lidhen me mësimin virtual. Projekti synon të mbështesë IAL-të shqiptare në adoptimin dhe zbatimin efektiv të aktiviteteve të ndërkombëtarizimit të bazuar në TIK dhe të integrojë IAL-të shqiptare në një rrjet global për “Lëvizshmërinë...
Read More