Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
30 Maj, 2021

Day

Në datën 30 maj 2021, studentët e Departamentit “Marketing-Turizëm” dhe “Agroushqim” udhëtuan drejt Tiranës për tu njohur me atraksionet kulturore dhe natyrore, si dhe me praktikat më të mira të zhvillimit të produktit turistik. Një pjesë shumë e veçantë e kësaj nisme ishte dhe kthimi i vizitës në Institutin Kanadez të Teknologjisë, ku studentët dhe...
Read More