Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
20 Prill, 2021

Day

Në datën 20 prill 2021, pedagogë dhe punonjës ndihmësakademikë të UNIKO morën pjesë në trajnimin e organizuar nga Rrjeti Akademik Shqiptar (RASH) për prezantimin e platformës UCRIS (University Current Research Information System), në kuadër të projektit të mbështetur nga BE, EOSC (Europian Open Science). Kjo wshtw njw platformë qw do të zbatohet në të gjitha...
Read More