Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
9 Prill, 2021

Day

Në datën 9 prill 2021, u nënshkrua marrëveshja për bashkëpunimin akademik në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor midis Kolegjit Universitar “LOGOS”, Tiranë, përfaqësuar nga rektori, prof. dr. Ilia Ninka dhe Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë , përfaqësuar nga rektori,  prof. dr. Dhimitri Bello. Në takimin e zhvilluar në mjediset e Rektaratit të...
Read More
Në datat 8-9 prill 2021, në kuadër të akreditimit të programit të studimit “Bachelor” në “Financë- Kontabilitet”, ekspertët e vlerësimit të jashtëm zhvilluan takime online me pedagogë, studentë, si dhe punonjës të stafit ndihmësakademik të UNIKO. Sipas programit të dërguar nga Agjencia për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), ekspertët, nëpërmjet pyetjeve gjatë...
Read More