Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Shtator 2017

Month

Afati i fundit i aplikimit: 27 Shtator 2017 Hapur për: studentë nga të gjitha vendet Bursa përfshin: financimi i plotë, pagë dhe shpenzime akademike Përshkrimi Çdo vit 100 studentë me arritje të larta (50 në vitin e parë) të cilët janë mendimtarë të pavarur, shfaqin dëshirë për tu marrë me udhëheqje në të ardhmen dhe angazhohen me shoqëri civile do...
Read More
THE ADMISSION CRITERIA CONCERNING THE PROGRAMS OF THE FIRST CYCLE OF STUDIES FOR THE ACADEMIC YEAR 2017 – 2018 Based on the Law Nr. 80/2015 “For the higher education and the scientific research in the Institutions of the Higher Education in Republic of Albania”, article 74, paragraph 2, please find attached the table which specifies...
Read More
Të nderuar studentë!  Janë hapur aplikimet e programit të bursave Chevening për vitin akademik 2018-2019. Ky program u mundëson udhëheqësve të ardhshëm të ndjekin studimet master në çdo universitet të Mbretërisë së Bashkuar. Bursa mbulon tarifat e shkollimit, shpenzimet e jetesës, financon udhëtimin Shqipëri- Mbretëri e Bashkuar (vajtje-ardhje), si edhe një kuotë për përgatitjen e...
Read More
Dear students! The scholarship program “Chevening” has opened its applications for the academic year 2018-2019. This program offers future leaders the opportunity to attend Master studies in any university of United Kingdom.   The scholarship covers the tuition fees, living expenses and finances the travel cost Albania-United Kingdom (round-trip) as well as a quota for preparing the diploma theses.  For further...
Read More
1 2