• AKADEMIKËT - UNIVERSITETET TË KONTRIBUOJNË NË INTEGRIMIN E VENDIT DREJT BE-se

  • FONDACIONI SHQIPTAROAMERIKAN PËR ZHVILLIM OFRON BURSA PËR MASTER DHE INTERNSHIPE

  • PROF. DR. ALI JASHARI: "NUK DO TË RIKANDIDOJ MË PËR REKTOR"

  • QENDRA E FORMIMIT TË VAZHDUAR ZHVILLOI SESIONIN E DYTË TË TRAJNIMEVE PËR MËSUESIT NË DETYRË

  • ZGJEDHJET NË UNIKO - INTERVISTË ME REKTORIN PROF. DR. ALI JASHARI

Pages