• U ZHVILLUA “DITA AKADEMIKE 2017”- CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE

  • AKREDITIMI I UNIVERSITETIT "FAN S. NOLI"

  • PROF. DR. NASHO JORGAQI I DHUROI UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” ARKIVIN E TIJ STUDIMOR PËR JETËN DHE VEPRËN E FAN NOLIT

  • “STUDENTËT DREJT KËRKIMIT SHKENCOR” KONFERENCË STUDENTORE ME PUNIME TË STUDENTËVE TË PROGRAMEVE BACHELOR DHE MASTER

  • FILLOI RIKONSTRUKSIONI I GODINËS SË RE TË UNIVERSITETIT "FAN S. NOLI"

Pages