• PËRFUNDON RAUNDI I PARË I REGJISTRIMEVE NË UNIKO-INTERVISTË ME REKTORIN, PROF. DR. ALI JASHARI

  • UNIKO NËNSHKROI MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME AKADEMINË E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE (ASA)

  • FILLUAN REGJISTRIMET PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020 NË UNIKO - INTERVISTË ME DEKANIN E FSHNH PROF. DR. GJERGJI PENDAVINJI

  • SHPALLEN KUOTAT E PRANIMEVE NË TË GJITHA PROGRAMET E STUDIMIT TË UNIKO - INTERVISTË ME REKTORIN, PROF. DR. ALI JASHARI

  • INTERES I LARTË PËR PROGRAMIN "EDUKIM FIZIK DHE SPORTE" - INTERVISTË ME PËRGJEGJËSEN E DEPARTAMENTIT TË EDUKIMIT, PROF. AS. DR. IRENA NIKAJ

Pages