• U ZHVILLUA NË UNIKO "DITA AKADEMIKE 2019"-CEREMONIA TRADICIONALE E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE

  • STUDENTËT E SAPODIPLOMUAR NË UNIKO- PRITSHMËRITË E TYRE PËR PUNËSIM

  • UNIKO LIDHI MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME BASHKINË E KORÇËS NË KUADËR TË PROGRAMIT "EDUKIM PËR FËMIJËRINË DHE FOSHNJËRINË E HERSHME"

  • UNIKO "SJELL" NË KORÇË "DITËN NDËRKOMBËTARE TË SPORTIT UNIVERSITAR"

  • PASUROHET ME TITUJ TË RINJ FONDI I BIBLIOTEKËS SË UNIKO

Pages