• UNIKO ZHVILLOI CEREMONINË TRADICIONALE TË FILLIMIT TË VITIT TË RI AKADEMIK 2019-2020

  • DITËT E ERASMUS PLUS-UNIKO PËRFITUES NDËR VITE

  • RAUNDI I TRETË I APLIKIMEVE NË UNIVERSITETE-INTERVISTË ME REKTORIN E UNIKO, PROF. DR. ALI JASHARI

  • AKREDITIMI I PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË UNIKO-INTERVISTË ME DREJTORIN E KURRIKULAVE DHE SIGURIMIT TË CILËSISË, Z. ARTUR PRIFTI

  • U ZHVILLUA NË UNIKO "DITA AKADEMIKE 2019"-CEREMONIA TRADICIONALE E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE

Pages