Veprimtari Akademike

2014 PhD Simpozium

Diten e hene dt 24 Shkurt 2014 Fakulteti Ekonomik organizoi:

                                " 2014 PhD Simpozium "

Sesioni A - Finance-Kontabilitet - ora 11.00 - 13.00 Auditor 140

Sesioni B - Menaxhim ora 11.00 - 13.00 Auditor 120

Sesion C - Marketing dhe Turizm ora 11-13 Auditor 130

Programi i Simpoziumit.....

Flete palosje e simpoziumit.....

 

29-30 Tetor 2010 

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare “ South Eastern part of Albania for the Possibilities & Challenges of Albanian and Western Balkan Countries towards the Integration processes”. 

 

Mars 2000 

Sesion Shkencor “Pasojat negative të emigrimit intelektual në zhvillimin ekonomik e social të vendit” ,  organizuar nga Fondacioni “Friedrich Ebert” në bashkëpunim me QSES (Qendra e Studimeve Ekonomike dhe Sociale) dhe Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë.

 

Shtator 1998 

Sesion Shkencor “Ekonomia informale dhe korrupsioni”, organizuar nga ACER (Albanian Center for Economic Research) & Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë.

 

 

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com