Veprimtari Akademike

27-28  Maj 2011. Universiteti “Fan S. Noli”, Fakulteti i Bujqësisë, Korçë, në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës, Universitetin e Prishtinës, “Hasan Prishtina”, kosovë,Universitetin Shtetëror të Tetovës, Maqedoni, Këshillin e Qarkut Korçë, Drejtorinë Rajonale të Bujqësisë Korçë, Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Korçë, Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Korçë, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Ministrisë së Bujqësisë, organizuan  Konferencën I Ndërkombëtare të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mjedisit.

25 Shtator 2015. Universiteti “Fan S. Noli”, Fakulteti i Bujqësisë, Korçë, në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës, Universitetin e Prishtinës, “Hasan Prishtina”, Kosovë,Universitetin Shtetëror të Tetovës, Maqedoni, Drejtorinë Rajonale të Bujqësisë Korçë, Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Korçë, Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Korçë, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe Administrimit të Ujërave organizuan Konferencën II Ndërkombëtare të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mjedisit.

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com