Rektori i Universitetit

Prof. dr. Dhimitri Bello

REKTOR I UNIVERSITETIT ‘FAN S. NOLI” TË KORÇËS