QENDRA E KARRIERËS DHE ALUMNI - AKTIVITETE
 • QENDRA E KARRIERËS DHE ALUMNI- TAKIME INFORMUESE ME STUDENTË TË VITEVE TË PARA TË UNIKO

  Në datën 8 nëntor 2018 Qendra e Karrierës dhe Alumni (QKA) nisi një seri takimesh informuese me studentët e viteve të para të UNIKO. Fillimisht, pjesë e tyre janë bërë studentët e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane dhe Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë. Në këto takime përgjegjësi i QKA-së, z. Romeo Terolli, i ka njohur studentët me  Universitetin e Korçës, Procesin e Bolonjës, Sistemin Evropian të Transferimit të Krediteve (ECTS), programet e studimit, organizimin e vitit akademik dhe frekuentimin, mënyrën e zhvillimit të provimeve, të drejtat dhe detyrat e studentit etj. Gjatë takimeve, të cilat u zhvilluan në formën e leksioneve të hapura, studentët treguan interes dhe bënë pyetje lidhur me mënyrën e zgjedhjes, organizimit dhe veprimtarisë së Këshillit Studentor, si dhe për bashkëpunimin dhe mbështetjen që ofron Qendra e Karrierës dhe Alumni për studentët.

 • EKIPET STUDENTORE TË MINIFUTBOLLIT DHE VOLEJBOLLIT TË UNIKO NISËN FAZËN E DYTË TË KAMPIONATIT TË FEDERATËS SHQIPTARE TË SPORTIT UNIVERSITAR

  Në datën 2 nëntor 2018 u zhvilluan përballjet e para të javës së pestë të Kampionatit të Federatës Shqiptare të Sportit Universitar (FSHSU) në disiplinat e minifutbollit dhe volejbollit. Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, mori pjesë në këto ndeshje me ekipin e femrave në disiplinën sportive të volejbollit  dhe me ekipin e meshkujve në disiplinën sportive të minifutbollit, të cilët luajtën përballë ekipeve përfaqësuese të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

  Në përfundim të takimeve dolën këto rezultate:

  Minifutboll: Universiteti “Fan S. Noli” 4 – 0 Universiteti i Mjekësisë.

  Volejboll: Universiteti “Fan S. Noli” 0 – 2 Universiteti i Mjekësisë.

  Takimet e radhës do të luhen në datën 9 nëntor në qytetin e Korçës, ku UNIKO do të ketë përballë ekipet përfaqësuese të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës.

 • STUDENTËT E UNIKO MORËN PJESË NË TAKIMIN INFORMUES “NJË HISTORI 30-VJEÇARE - NGA ERASMUS NË ERASMUS+”

  Në datën 18 tetor 2018, në mjediset e Qendrës Rinore, u zhvillua takimi informues “Një histori 30-vjeçare-nga Erasmus në Erasmus+”. Në takimin e organizuar nga Bashkia e Korçës dhe shoqëria civile morën pjesë studentë të UNIKO, të cilët u njohën me Programin Erasmus+ dhe mobilitetet e ofruara prej tij. Përgjegjësi i Qendrës së Karrierës dhe Alumni, z. Romeo Terolli, tha se Universiteti i Korçës do të jetë vazhdimisht në mbështetje të studentëve që duan të aplikojnë në programin Erasmus+. Gjatë takimit të rinjtë bënë pyetje dhe diskutuan në lidhje me mbështetjen që ky program ofron në fushat e arsimit, trajnimit, rinisë dhe sportit.

 • STUDENTËT E UNIKO PJESËMARRËS NË KONFERENCËN BALLKANIKE TË SOFJES

  Në datën 20 prill 2018, 17 studentë të Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës morën pjesë në Konferencën XVIII Ndërkombëtare mbi Studimet Ballkanike, e mbajtur në Universitetin "Shën Kliment Ohridski" të Sofjes, Bullgari. Studentët u paraqitën me punime të ndryshme për gjuhët ballkanike, të cilat i referuan gjatë kësaj konference, ku patën mundësi të njihen dhe të ndajnë përvojat me bashkëmoshatarët e tyre, të cilët studiojnë në Katedrën Ballkanike të Gjuhëve në këtë Universitet.

Pages

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com