QENDRA E KARRIERËS DHE ALUMNI - AKTIVITETE
 • ZËVENDËSREKTORJA PËR KËRKIMIN DHE SHKENCËN, DR. BENITA STAVRE ZHVILLOI NJË TAKIM ME KOORDINATOREN E PROJEKTEVE TË “DORCAS AID INTERNATIONAL ALBANIA”, ZNJ. VIOLA BOGDANI

  Në datën 18 shtator 2020, zëvendësrektorja për kërkimin dhe shkencën, dr. Benita Stavre dhe koordinatorja e projekteve pranë organizatës “Dorcas Aid International Albania”, znj. Viola Bogdani zhvilluan një takim në mjediset e kësaj organizate. Të pranishëm në takim ishim edhe specialistja e Qendrës së Inovacionit znj. Erjona Asabella dhe specialisti i Qendrës së Karrierës dhe Alumnit z. Romeo Terolli.
  Në këtë takim u diskutua mbi nënshkrimin e një marrëveshjeje bashkëpunimi mes dy institucioneve me qëllim zhvillimin e veprimtarive të përbashkëta, angazhimin dy-palësh për shkëmbim ekspertize mes stafeve, trajnime dhe përfshirjen e studentëve në projekte dhe programe me interes të përbashkët.
  Në fjalën e saj zëvendësrektoja e UNIKO shprehu vullnetin për angazhimin e plotë të Universitetit “Fan S. Noli”, me qëllim zhvillimin e projekteve dhe programve të përbashkëta. Koordinatorja e projekteve të “Dorcas Aid International” shprehu gatishmërinë për angazhimin në këtë marrëveshje, si dhe u vu theksi në forcimin e marrëdhënieve mes dy institucioneve, e cila do të pasqyrohet me veprimtari të përbashkëta në të mirë të komunitetit dhe studentëve në të ardhmen.

 • STUDENTI I FAKULTETIT TË EKONOMISË, VASIL CIKO, PËRFUNDOI ME VLERËSIMIN “EKSELENT” STUDIMET SEMESTRALE NË BULLGARI

  Vasil Ciko, student i Fakultetit të Ekonomisë, përfundoi me vlerësimin “Ekselent” semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020 në Universitetin e Varnës, Bullgari. Vasili, i cili studion në programin “Financë-Kontabilitet” të Universitetit “Fan S. Noli”, fitoi të drejtën për të studiuar një semestër në Bullgari në kuadër të programit Erasmus +. Ai u shpreh se përvoja e fituar do t`i shërbejë si në fushën profesionale, ashtu dhe në atë sociale: “Në kuadër të këtij programi unë zgjerova edhe më tej njohuritë e mia akademike, kjo si rrjedhojë e një bashkëpunimi të frytshëm me pedagogët dhe e praktikave të reja, me të cilat u përballa në Universitetin e Varnës. Atje përvetësova aftësitë e komunikimit në gjuhën e huaj, si dhe u njoha me studentë të kulturave e kombësive të ndryshme”. Ndërsa solli përvojën e fituar, Vasili shprehu mirënjohjen e falënderimet edhe për pedagogët e Fakultetit të Ekonomisë dhe Universitetin e Korçës, që i dhanë mundësinë t’i përfaqësonte denjësisht, duke e përfunduar me sukses këtë projekt.

 • UNIKO MORI PJESË NË WORKSHOPIN ONLINE “TRASHËGIMIA KULTURORE DHE RIGJALLËRIMI I SAJ”

  Në datën 20 maj 2020, Instituti i Edukimit, Trashëgimisë dhe Turizmit (IETT) në bashkëpunim me Universitetin “Fan S. Noli” dhe Muzeun e Artit Mesjetar, Korçë, organizuan workshopin online me temë “Trashëgimia kulturore dhe rigjallërimi i saj” me tre sesione. Takimi u hap me fjalën përshëndetëse të dr. Alma Zhilla, pedagoge e Universitetit të Korçës, me temë “Trashëgima kulturore - pasaporta jonë drejt Evropës”. Ajo vuri në dukje atraksionet turistike të rajonit të Korçës si pjesë e trashëgimisë kulturore, si dhe sfidat me të cilat po përballen, si pasojë e situatës së krijuar nga Covid-19. Më pas, znj. Anisa Hykaj, koordinatore për trashëgiminë dhe turizmin në IETT, foli për vizionin e institutit, objektivat e tij dhe bashkëpunimin me institucione e individë që janë pjesë e projekteve në të mirë të komunitetit.
  Znj. Fjoralba Prifti, drejtore e Muzeut të Artit Mesjetar dhe znj. Enis Gjançi, specialiste arti dhe guidë e muzeut, si pjesë e panelit, prezantuan historikun e Muzeut të Artit Mesjetar, duke u ndalur në politikat dhe sfidat me të cilat ato përballen çdo ditë, veçanërisht me masat e marra në mbrojtje të vizitorit në kushtet e pandemisë.
  Pjesë e këtij takimi ishin edhe znj. Majlinda Laçaj, drejtore e Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare, prof. as. dr. Ledina Alolli, përgjegjëse e departamentit marketing-turizëm në UNIKO, pedagogë të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, studentë etj. Ky workshop ndihmoi në njohjen dhe vlerësimin e trashëgimisë sonë kulturore për ruajtjen, promovimin dhe rigjallërimin e tyre.

   

 • “PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS” - ZËVENDËSMINISTRJA E ARSIMIT, ZNJ. LORENA HAXHIU U TAKUA ME STUDENTË TË UNIKO

  Në datën 25 shkurt 2020, në mjediset e Bibliotekës Shkencore, zv.ministrja e arsimit znj. Lorena Haxhiu zhvilloi një takim me studentë të programeve “Master” dhe me studentë “Alumni” të UNIKO, ku prezantoi “Programin Kombëtar të Praktikave të Punës” në administratën shtetërore dhe institucione të tjera, publike e jopublike në vend, i cili aplikohet për herë të pestë në Shqipëri. Ajo i njohu studentët me kriteret dhe mënyrën se si mund të aplikojnë online për t’u bërë pjesë e programit, ndërsa shtoi se pas përfundimit të praktikave 3-mujore do të punësohen rreth 200 më të mirët. Takimi u zhvillua në formën e një bashkëbisedimi, ku studentët pyetën në lidhje me kriteret që duhet të plotësojnë aplikantët, afatet kohore dhe mundësitë që u ofrohen pas përfundimit të kësaj praktike pune.

Pages