Vendimet

VENDIM SENATI PËR:  MIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

Shiko të plotë (kliko) (pdf)   

 

VENDIM SENATI PËR:  MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE ORGANIGRAMËS TË UNIVERSITETIT PËR VITIN 2018

Shiko të plotë (kliko) (pdf)   

 
 

VENDIM SENATI PËR:  MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROJEKTSTATUTIN E UNIVESITETIT

Shiko të plotë (kliko) (pdf)   

 
 
 
 
VENDIM I BORDIT TË ADMINISTRIMIT PËR:
MIRATIMIN E NDARJES SË GRANTIT BUXHETOR, PËRDORIMIN
E TË ARDHURAVE TË INSTITUCIONIT, REGJISTRIT
TË PARASHIKIMIT TË PROKURIMEVE PUBLIKE, DETAJIMIN
E PLANIT TË PLANIT TË INVESTIMEVE.

 
 
 
 
VENDIM I BORDIT TË ADMINISTRIMIT PËR: MIRATIMIN
PARAPRAK NË PROJEKTSTATUTIN E UNIVERSITETIT

 
 
 
 
 
 
 
 
VENDIM SENATI PËR PROGRAMET E STUDIMIT

Shiko më shumë (kliko)

 

 

 

 

 

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet