HISTORIKU I UNIVERSITETIT

FILLIMET E ARSIMIT TË LARTË NË KORÇË

Fillimet e arsimit të lartë në Korçë datojnë më 15 tetor 1968, kur pranë shkollës së mesme të mbrëmjes u hap Filiali i Mbrëmjes i Institutit Pedagogjik 2-vjeçar, i cili ishte paraprirë qysh në vitin 1961, me hapjen për herë të parë të Qendrës së Konsultimit pranë shkollës së mesme “Raqi Qirinxhi”, që funksiononte si një zyrë konsul-timesh për studentët që ndiqnin shkollat e larta me korre-spondencë. Kjo qendër konsultimi vazhdoi punën e saj deri në vitin 1966.

Filiali i Mbrëmjes i Institutit Pedagogjik 2-vjeçar kishte katër degë të profilit pedagogjik: Gjuhë-

Letërsi, Matematikë-Fizikë, Histori-Gjeografi dhe Biologji -Kimi.

Në vitin 1969, në Filialin e Mbrëmjes hapen dy degë të reja të profilit ekonomik: Plan, Kontabël, si dhe dega e Agronomisë, ndërsa në vitin 1970 hapet dega e Inxhinierisë Mekanike.

 

Drejtuesit e Filialit të Korçës sipas viteve ishin: Vangjel Nunka 1968 -1971; Thoma Lolo 1971 -1973 dhe Guri Pandeli 1973 -1978.

Filiali i Korçës kishte 8 pedagogë efektivë. Në këtë Filial u diplomuan gjithsej 1151 studentë: 227 në degën Ekonomik-Kontabël; 89 në Ekonomik-Plan; 168 në Inxhinieri Mekanike; 43 në Inxhinieri Ndër-timi; 574 në degët e profilit pedagogjik.

Në 15 gusht 1974 Filiali i Korçës u bashkua me Institutin e Lartë Bujqësor.

INSTITUTI I LARTË BUJQËSOR (1971-1992)

Më 15 qershor 1971, me vendim të Këshillit të Ministrave, u hap Instituti i Lartë Bujqësor i Korçës. Më 24 qershor 1971, z. Nesti Pela emërohet drejtor i këtij Instituti dhe më 31 korrik 1971 emërohen peda-gogët e parë të Institutit të Lartë Bujqësor: Ilia Tili, Jani Frashëri, Kristaq Kotonika, Liri Lubonja, Meropi Nake dhe Niko Face.

Në mbarëvajtjen e procesit mësimor ndihmuan edhe pedagogët e Institutit Bujqësor të Kamzës, si: Aleko Xoxe, Robert Papajani, Estref Haxhimihali, Spiro Makoçi, Pavllo Koja, Agron Reka, Miço Panda, Qefqep Kambo etj.

Në vitin e parë akademik 1971-1972 u regjistruan 43 studentë.

Në janar të vitit 1972, dega e Agronomisë pa shkëputje nga puna kaloi në vartësi të Institutit të Lartë Bujqësor. Më 22 gusht 1972 krijohen tri katedra në Institutin e Lartë Bujqësor: Katedra e lëndëve të kulturës së përgjithshme, me shef katedre z. Ilia Tili; Katedra e lëndëve të përgjithshme, me shef katedre z. Kiço Kotonika; Katedra e lëndëve speciale, me shef katedre z. Kosta Kovaçi. Gjatë këtij viti u ngritën edhe tre laboratorë të rinj: laboratori i kimisë organike; i agrokimisë dhe i pedologjisë.

Në vitin akademik 1972-1973, në kursin e parë, filluan mësimet 120 studentë nga rrethe të ndryshme të vendit dhe filluan punën si pedagogë efektivë: Koci Joxhe, Gjergji Trebicka, Qirjako Minga, Piro Cepa, Pandi Balli, Alfred Mosko, Rafail Cicko, Dhimitraq Postoli, si dhe pedagogët e jashtëm Dhimitër Maçuka, Stavri Kreshpanji, Niko Kreshpanji, Kozeta Minga, Nesti Çekani, Thoma Lolo, Eqrem Meço-llari, Enver Vojkollari, Petrit Mançe.

Më 16 nëntor 1972, me vendimin nr. 327 të Ministrisë së Arsimit, krijohet Këshilli Shkencor i Institutit të Lartë Bujqësor, në përbërje të të cilit ishin: Nesti Pela (kryetar), Niko Face (sekretar), Ilia Tili, Kristaq Kotonika, Kosta Kovaçi, Koci Joxhe (anëtarë të brendshëm), Mihallaq Qirjako, Pandi Belba, Nesti Tërova (anëtarë të jashtëm), si dhe studentët: Alqi Gurllari, Ilir Agastra, Njazi Bega, Maksi Gjata, Pavllo Barka, Miti Jançe.

Në vitin akademik 1973-1974, stafit akademik i shtohen dhe pedagogët: Osman Thëllimi, Marika Pojani, Pandi Qeleshi, Zihni Selenica, Stavri Kreshpanji, Theodhoraq Marjani. Tashmë stafi akademik kishte 29 pedagogë të brendshëm dhe të jashtëm. Më 18 dhjetor 1973 filluan punimet për ndërtimin e konviktit të Institutit të Lartë Bujqësor Korçë dhe përfunduan në vitin 1974.

Më 13 mars 1974, krijohet Shoqata Shkencore e Studentëve të Institutit të Lartë Bujqësor, e cila zgjodhi kryesinë e saj, me kryetar studentin Maksi Gjata.

Në vitin akademik 1974-1975 u regjistruan për vitin e parë 88 studentë nga rrethet: Përmet, Pogradec, Skrapar, Mat, Librazhd, Kukës, Gramsh, Ersekë, Korçë, Gjirokastër, Peshkopi etj.

Në shtator 1974 krijohen dy katedra të reja: Katedra e lëndëve marksiste - leniniste, me shef katedre

  1. Osman Thëllimi; Katedra e agrokimisë, me shef katedre z.Koci Joxhe, si dhe katër laboratorë të rinj: i bujqësisë; i fitoteknisë; i entomologjisë dhe i frutikulturës.

Në vitin akademik 1975-1976 pranohen 32 studentë në vitin e parë dhe stafit akademik i shtohen peda-gogët: Fejzi Kolaneci, Skënder Sosoli, Mina Nune.

Në vitin 1976 diplomohen 35 agronomët e parë të Institutit të Lartë Bujqësor të Korçës. Nga viti 1976 deri në vitin 1991 në Institutin e Lartë Bujqësor u diplomuan rreth 1200 specialistë të bujqësisë.

Me shtimin e numrit të studentëve, sidomos në vitet ’80, stafit akademik iu shtuan dhe pedagogët:

Evri Pepo, Aleksandër Qeleshi, Irena Kallço, Pandi Zallëmi, Thoma Qirjo, Valentina Dinella, Gjergji Çule, Kristaq Titili, Mira Zaimasi, Bashkim Jahollari, Dhimitraq Skënde, Elfrida Dhamo, Van-gjush Nikolicari, Agim Baçi, Spiro Gjançi, Svjetllana Trebicka, Edi Joxhe, Kozeta Mano, Ilir Manushi, Sitki Mullaj, Mimoza Shpata, Thoma Nasto, Thoma Plaku, Irena Nikaj, Irena Vangjeli, si dhe pedagogët ishstudentë të këtij instituti: Edmond Spahiu, Maksi Gjata, Gjergji Mero, Niko Roshanji, Ilir Mehmeti, Rahmi Memetllari, Robert Naçi, Irini Qëndro, Robert Damo.

 

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com