ANËTARËT E SENATIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT “FAN. S. NOLI”,  

VITI AKADEMIK 2017-2018

 1. Prof.dr. Ali Jashari         

 2. Prof.as.dr. Gjergji Mero   

 3. Prof.as.dr Frederik Çuçllari   

 4. Prof.dr. Gjergji Pendavinji     

 5. Prof.as.dr. Pavllo Cicko                 

 6. Prof.as.dr. Fehmi Xhemo        

 7. Prof.as.dr. Aida Gabeta           

 8. Prof.as.dr. Anyla Saraçi           

 9. Prof.as.dr. Dion Tushi               

 10. Prof.as.dr. Irena Kallço

 11. Prof.as.dr. Irena Nikaj

 12. Prof.as. Josif Minga

 13. Prof.dr. Lorenc Ekonomi

 14. Prof.as.dr. Nikollaq Roshanji    

 15. Prof.as.dr. Sonela Stillo     

 16. Dajana Zekolli (student) Fakulteti i Ekonomisë 

 17. Hansi Kapllani (student) Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane                              

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet