ANËTARËT E SENATIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT “FAN. S. NOLI”,  

VITI AKADEMIK 2019-2020

 1. Prof.dr. Ali Jashari         

 2. Prof.as.dr. Gjergji Mero   

 3. Prof.as.dr Frederik Çuçllari   

 4. Prof.dr. Gjergji Pendavinji     

 5. Prof.as.dr. Pavllo Cicko                 

 6. Prof.as.dr. Fehmi Xhemo        

 7. Prof.as.dr. Aida Gabeta           

 8. Prof.as.dr. Anyla Saraçi           

 9. Prof.as.dr. Dion Tushi               

 10. Prof.as.dr. Irena Kallço

 11. Prof.as.dr. Irena Nikaj

 12. Prof.dr. Lorenc Ekonomi

 13. Prof.as.dr. Ledina Alolli
 14. Prof.as.dr. Nikollaq Roshanji    

 15. Prof.as.dr. Sonela Stillo     

 16. Dr. Alket Dino
   
 17. Dr. Arto Adili
 18. Mario Bamllari (student)

 19. Hansi Kapllani (student)