LEKTORIUM ME PROFESORET ARBERESHE

UNIVERSITETI I KORÇËS “FAN S. NOLI”, FAKULTETI I EDUKIMIT DHE I FILOLOGJISË, NË BASHKËPUNIM ME INSTITUTIN E GJUHËSISË DHE TË LETËRSISË, TIRANË, DHE INSTITUTIN ITALIAN TË KULTURËS, ORGANIZUAN ME DATEN 28 TETOR 2013 VEPRIMTARINË SHKENCORE:

LEKTORIUM ME PROFESORËT ARBËRESHË FRANCESKO ALTIMARI DHE MATTEO MANDALA

Programi